ಕ್ರ.ಸ

ಶಿ.ಸಂ

ದಿನಾಂಕ

ತಾಲೂಕು/ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

01

1313 02.01.2019 – 09.01.2019

ಹುಕ್ಕೇರಿ

9986355683

02

1314 03.01.2019 – 10.01.2019 ಕನಕಪುರ

8971454012

03

1315 04.01.2019 – 11.01.2019

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

9449989648

04 1316 05.01.2019 – 12.01.2019

ಚನ್ನಪಟ್ನ

9611650964

05

1317 07.01.2019 – 14.01.2019  

ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ

 

06

1318 08.01.2018 – 15.01.2018

ಮಳವಳ್ಳಿ

9480196804

07 1319 11.01.2019 – 18.01.2019

ಗಂಗಾವತಿ

8971317422

08

1320 15.01.2019 -22.01.2019

ತುಮಕೂರು

9449236198

09

1321 21.01.2019 – 28.01.2019

 

ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ

 

10

1322 22.01.2019 – 29.01.2019

ಅರಸಿಕೆರೆ

9481512272

11

1323 23.01.2019 – 30.01.2019

ಹೊನ್ನಾವರ

9448829360

12

1324 25.01.2019 – 01.02.2019

ಮಾನ್ವಿ

9739447005

13

1325 26.01.2019 – 02.02.2019

ಸಿರಗುಪ್ಪ

9916223491

14 1326 29.01.2019 – 05.02.2019

ಪುತ್ತೂರು

8971317422

Camps for the month of January 2019
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *