ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ!! ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ-27.06.2019 ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣ….

ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *